รายงานภาวะอุตสาหกรรมทองแดงรายปี 2546

 
 
ภาวะอุตสาหกรรมทองแดงปี 2546

     ทองแดงเป็นโลหะที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักและเป็นโลหะที่มีความสำคัญ เนื่องจากคุณสมบัติที่เด่นหลายประการได้แก่ เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดรองจากเงินและสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ทนทานต่อการผุกร่อน สามารถนำมาแปรขึ้นรูปได้ง่าย นำไปผสมกับโลหะอื่นได้ดี(alloying) ตลอดจนสามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่ (Recycle) จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทองแดงมีบทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณการใช้ทองแดงมากที่สุดคือประมาณ 50% ของปริมาณการใช้ทองแดงในอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทองแดงเป็นวัตถุดิบเช่น สายไฟ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมือสื่อสาร  เป็นต้น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เช่น วาวล์ที่ใช้ในโรงงาน ท่อ เครื่องทำความร้อนและระบบทำความเย็นต่างๆ  อุตสาหกรรมงานหล่อ ตลอดจนนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนทางรถยนต์ ลวดไฟฟ้า เหรียญ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ... รายละเอียดทั้งหมดตามไฟล์ที่แนบ

 
     
Close (X)