รายงานภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ปี 2545 (เมษายน - มิถุนายน 2545)

 
 
ภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ปี 2545 (เมษายน - มิถุนายน 2545)

      ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา หลายอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในเกณฑ์ดี การส่งออกก็มีการกระเตื้องขึ้นมาจากไตรมาสแรก แต่เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2544 การส่งออกในครึ่งปีแรกนี้ยังมีมูลค่าติดลบเล็กน้อย

      ทางด้านเศรษฐกิจโลก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากมีอัตราการขยายตัวสูงในไตรมาสแรก ในไตรมาสที่สองเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงมาก โดยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสที่ 2 แต่เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นมีสัญญาณฟื้นตัวบ้าง ประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมใหม่และประเทศกลุ่มอาเซียนก็มีแนวโน้มที่พ้นจากสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศจีนก็ยังคงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง ... รายละเอียดทั้งหมดตามไฟล์ที่แนบ

 
     
Close (X)