รายงานภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4 ปี 2545 (ตุลาคม - ธันวาคม 2545)

 
 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2545

     แม้ข้อมูลตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปี 2545 ยังไม่ปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการ แต่เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของสถาบันต่างๆ ที่เผยแพร่ออกมาแล้วล้วนแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 3 ไตรมาสที่แล้ว การบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทั้งดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจและดัชนีพ้องที่จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการลดลงเล็กน้อย และสภาวะอนาคตของเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ... รายละเอียดทั้งหมดตามไฟล์ที่แนบ

 
     
Close (X)