เขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ

 
 
โครงการจัดทำรูปแบบของการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Free Trade Agreement) ...[รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่]
 
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ...[รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่]
 • ไทย-สหรัฐอเมริกา
 • ไทย-อินเดีย
 • ไทย-จีน
 • ไทย-บาห์เรน
 • ไทย-เปรู
 • ไทย-ญี่ปุ่น
 • ไทย-บังกลาเทศ
 
กรอบความร่วมมือของ ASEAN กับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ...[รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่]
 • อาเซียน-จีน
 • อาเซียน-อินเดีย
 • อาเซียน-ญี่ปุ่น
 • อาเซียน-สหรัฐอเมริกา
 • อาเซียน-ออสเตรเลีย
 • อาเซียน-แคนาดา
 • อาเซียน-สหภาพยุโรป
 • อาเซียน-นิวซีแลนด์
 • อาเซียน-ปากีสถาน
 • อาเซียน-รัสเซีย
 
การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย (Joint Negotiating Group : JNG)...[รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่]
 
     
Close (X)