UNIDO

 
 
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Industrial Devilopment Organization (UNIDO) ... [รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่]
  • ข้อมูลทั่วไปของ UNIDO
  • ประเทศไทยกับการเป็นสมาชิก UNIDO
  • สำนักงานภูมิภาค UNIDO ประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
     
Close (X)