องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

 
 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)... [รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่]
  • ความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์
  • หน้าที่ WTO
  • ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO
  • โครงสร้าง
  • การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 4 (MC 4) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (ความเป็นมา, ความคืบหน้าของการเจรจา, สถานะล่าสุด, กรอบท่าทีการเจรจาของไทย)
 
     
Close (X)