รายงานสรุปผลการเสวนา Morning Talk เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน แลอุตสาหกรรมโลก ส่องทิศอุตสาหกรรมไทย ภายใต้โครงการ Intelligence Unit สศอ.

 
 
 
     
Close (X)