อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Icon

แบตเตอรี่

Icon

มอเตอร์ลากจูง (Traction motor)

Icon

Battery Management System (BMS) และ Drive Controller Unit (DCU)

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระคัญ

เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรี