แผนที่ สศอ.

 
 


1 กระทรวงอุตสาหกรรม  [ Ministry of Industry ]   2  กรมทรัพยากรธรณี (เดิม)   [ Department of Mineral Resources ]
3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  [ Department of Industrial works ] 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [ Department of Industrial Promotion ]
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  [ Thai Industrial Standards Institute  ]
   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  [ The Office of Industrial Economics ]     อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร           0-2202-4284 , 0-2202- 4274
โทรสาร     0-2644-8516
อีเมล์         webmaster@oie.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เว็บไซต์ สศอ. โทร. 0-2202-3917
 
     
Close (X)