แผนที่สศอ.

 
 

1 กระทรวงอุตสาหกรรม  [ Ministry of Industry ]   2  กรมทรัพยากรธรณี (เดิม)   [ Department of Mineral Resources ]
3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  [ Department of Industrial works ] 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [ Department of Industrial Promotion ]
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  [ Thai Industrial Standards Institute  ]
   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  [ The Office of Industrial Economics ]     อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เว็บไซต์ สศอ. โทร. 0-2644-8405
 
     
Close (X)