นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560

 
 

     วันนี้ (31 ม.ค.61) นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560 โดยเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนธันวาคม 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 2.35 โดยภาพรวมทั้งปีขยายตัวจากปีก่อน ร้อยละ 1.58 เช่นเดียวกันกับการส่งออกประจำเดือนธันวาคม 2560 ที่มีการขยายตัวถึงร้อยละ 11.0 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนธันวาคม 2560 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ น้ำมันพืช น้ำมันปิโตรเลียม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, January 31, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)