ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานศักยภาพสูง

 
 
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, June 25, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 0 2202 4275, 0 2202 4276
 
     
Close (X)