11.กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนหลังได้

 
 
คำตอบ: 
ให้ผู้ประกอบการกรอกเดือนล่าสุดมาให้กอน ส่วนเดือนย้อนหลังจะพิจารณาอีกที
 
     
Close (X)