15.การเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการที่จัดส่งมาให้ มีการจัดเก็บอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ เก็บในที่เฉพาะและเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูจะต้องมีรหัสผ่าน หากเจ้าหน้าที่นำข้อมูล    ไปเปิดเผย จะถือว่ามีความผิด มีโทษถูกปรับ 
 
     
Close (X)