17. ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ไม่มีแบบสำหรับสินค้าที่สำรวจ เช่น หุ่นรองเท้าพลาสติก

 
 
คำตอบ: 

  กรณีดังกล่าวต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าว่าวัตถุดิบในการนำมาผลิตมีอะไรบ้าง แล้วจดรายชื่อบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตสินค้าที่ไม่มีแบบ เพื่อที่   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะได้ทำการเพิ่มรายการสินค้าที่ผลิตต่อไป 

 
     
Close (X)