18. ถ้าผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับหัวข้อตามใบที่ให้กรอกจะทำอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
  ให้ผู้ประกอบการกรอกในช่องสินค้าอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 
     
Close (X)