20. ถ้าส่งแบบ ร.ง. 8 มาทาง E-mail แล้วยังต้องส่งแบบมาให้อีกหรือไม่ อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
 ไม่ต้องส่งมาอีก เพราะถ้าได้ส่งแบบทาง E-mail ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับการส่งแบบทาง E-mail
 
     
Close (X)