21. ในกรณีที่ผู้ประกอบการสอบถามว่าได้ทำธุรกิจห้องเย็น ต้องกรอกแบบสอบถามการผลิตด้วยหรือ และวิธีกรอกต้องกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
 ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ด้วย วิธีการกรอกแบบห้องเย็น ในตารางที่ 1 ช่องการผลิต คือ ช่องที่ให้ใส่จำนวนการนำของฝากแช่เย็น และช่องการจำหน่าย    ส่วนถ้าฝากแช่เย็นให้นำไปใส่ในช่องการจำหน่ายรวมของตารางที่ 2 สินค้าสำเร็จรูป (มูลค่า) 
 
     
Close (X)