23. ทางโรงงานได้หยุดกิจการมาแล้ว 3 ปี เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่ทางโรงงานยังไม่ได้ไปขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง. 4) เพราะว่าอนาคต ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะกลับมาดำเนินการต่อ อยากทราบว่าทางโรงงานต้องกรอก ร.ง. 8 หรือไม่ และถ้ากรอกต้องกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
 ในกรณีที่ทางโรงงานยังไม่ได้ไปขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ถึงแม้ว่าไม่มีการผลิตก็   ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ทุกเดือน วิธีการกรอก คือ ให้เขียนในช่องหมายเหตุว่าปิดกิจการชั่วคราว ช่องอื่น ๆ ไม่ต้องกรอกจนกว่าจะมีการผลิต 
 
     
Close (X)