24. รับจ้างเย็บผ้าส่งให้โรงงานโดยเอาวัตถุดิบมาจากโรงงาน เย็บผ้าได้ก็ส่งกลับให้ทางโรงงานหมดไม่มีเก็บในสต๊อก ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
  ดูทะเบียนโรงงานว่าต้องกรอกหรือไม่ วิธีการกรอก คือ 
      ตารางที่ 1  ให้กรอกช่อง B  การผลิต คือ จำนวนที่รับจ้างเย็บผ้า 
                        ให้กรอกช่อง F  จำนวนผ้าที่เย็บแล้วส่งให้ทางโรงงาน ช่อง B ต้องเท่ากับช่อง F เพราะผลิตเท่าไหร่ส่งให้ทางโรงงานหมด 
                        ให้กรอกช่อง H  กำลังการผลิต คือ ขีดความสามารถที่เย็บผ้าได้สูงสุด 
      ตารางที่ 2  ให้กรอกช่อง A  การจำหน่ายรวม คือ ให้เอาค่าแรงที่ได้มากรอก 
      ตารางที่ 3  ให้กรอกคนงาน ชั่วโมงการทำงาน วันทำงานโดยที่มีอยู่จริง 
      ตารางที่ 4  ช่องวัตถุดิบ ไม่ต้องกรอกเพราะว่ามีการรับวัตถุดิบมาจากโรงงาน ไม่มีวัตถุดิบคงเหลืออยู่ 
      ตารางที่ 5  ให้ทำเครื่องหมายถูกตรงช่องภาวะธุรกิจว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ และให้กรอกช่องหมายเหตุว่าเป็นการรับจ้างผลิต 
 
     
Close (X)