25. โรงงาน ก. ผลิตชิ้นส่วนเพื่อไปให้โรงงาน ข. ซึ่งเป็นโรงงานในเครือประกอบเป็นสินค้า อย่างนี้โรงงาน ก. ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ เพราะไม่มีการขายและไม่มีสินค้า

 
 
คำตอบ: 
 ต้องกรอกแบบ ร.ง.8 ถึงแม้ไม่มีการขายแต่มีการผลิต วิธีการกรอก คือ 
      ตารางที่ 1  ให้กรอกช่อง B  ว่ามีการผลิตเท่าไหร่ 
                        ให้กรอกช่อง F  เป็นการส่งมอบให้โรงงานในเครือ ไม่ใช่การขาย 
                        ให้กรอกช่อง H  ขีดความสามารถที่ทางโรงงานผลิตได้สูงสุด 
      ตารางที่ 2  ไม่ต้องกรอกเพราะไม่มีการขาย  เป็นการส่งมอบให้กับโรงงานในเครือ 
      ตารางที่ 3 4 5  ให้กรอกตามจริงว่ามีคนงานกี่คน  ทำงานกี่ชั่วโมง ทำงานกี่วัน มีวัตถุดิบเท่าไหร่ และภาวะธุรกิจเป็นอย่างไร และให้กรอกช่อง หมายเหตุว่าเป็นการผลิต เพื่อส่งมอบโรงงานในเครือ ไม่มีการขาย 
 
 
     
Close (X)