27. บริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับโรงงานอื่น จะต้องกรอกตัวเลขในช่องใดบ้าง

 
 
คำตอบ: 
  ช่อง B ผลิต, ช่องการจำหน่ายอื่น ๆ F ส่วนใหญ่มักจะไม่มียอดคงเหลือ
 
     
Close (X)