28. บริษัทที่จ้างโรงงานอื่นผลิต จะต้องกรอกตัวเลขลงในช่องใดบ้าง

 
 
คำตอบ: 
ช่อง C สินค้ารับมา และช่องการจำหน่ายในประเทศหรือส่งออก และช่องสินค้าคงเหลือถ้ามี
 
     
Close (X)