3. ผู้ประกอบการได้รับแบบ ร.ง. 8 ไม่ตรงกับสินค้าที่ผลิตอยู่ หรือไม่มีแบบ ร.ง. 8 ที่เหมาะสมสำหรับการกรอกแบบ ผู้ประกอบการ จะกรอกแบบสอบถามได้อย่างไร

 
 
คำตอบ: 

ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการใส่ข้อมูลในช่องสินค้าอื่น ๆ ไปก่อน ถ้ามีแบบที่เหมาะสมแล้วจะจัดส่งแบบที่ถูกต้องไปให้ 

 
     
Close (X)