30.ทางโรงงานถามเรื่องการกรอกข้อมูลช่อง H = กำลังการผลิตต่อเดือนว่าจะกรอกตัวเลขอะไร

 
 
30. ทางโรงงานถามเรื่องการกรอกข้อมูลช่อง H = กำลังการผลิตต่อเดือนว่าจะกรอกตัวเลขอะไร เพราะกิจการเป็นการแช่แข็งอาหารทะเล ซึ่งตู้แช่สามารถ บรรจุสินค้าได้แค่ 100 ตัน แต่ในระหว่างเดือนมีการทยอยสินค้าออกเรื่อย ๆ และได้เพิ่มเข้าไปแทนที่ ซึ่งทำให้แต่ละเดือนช่องการผลิตตัวเลขจะสูงกว่า 100 ตันแต่ความสามารถของทางโรงงานที่สามารถบรรจุได้100 ตัน จึงคิดว่าต้องส่ง H = 100 ตัน จะได้หรือไม่
คำตอบ: 

  ได้ เพราะกำลังการผลิต คือความสามารถของทางโรงงานที่จะผลิตสินค้าได้ในแต่ละเดือน ตามวันและเวลาการทำงานปกติ ซึ่งความจุของตู้แช่ที่ ทางโรงงานมีอยู่นั้น ก็ถือเป็นกำลังการผลิตอย่างหนึ่ง (แต่ทางโรงงานต้องอธิบายรายละเอียดมาให้ในช่องหมายเหตุด้วย

 
     
Close (X)