31. ศูนย์รับน้ำนมดิบ มีการรับน้ำนมดิบแช่เย็น, ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดส่งต่อ ไม่ได้มีการผลิตเป็นนมพร้อมดื่มสำเร็จรูปแต่อย่างใด ทางศูนย์ถามว่า ต้องกรอกข้อมูล ร.ง.8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 

  ต้องกรอก เพราะกรรมวิธีที่ทางศูนย์ทำนี้ ถือเป็นการผลิตในขั้นตอนหนึ่ง แต่ต้องกรอกในช่องอื่น ๆ เพราะตอนนี้น้ำนมดิบยังไม่มี ISIC ที่เหมาะสม 

 
     
Close (X)