32. ทางโรงงานซื้อปลาแช่แข็ง (ปลาทู) เอามาพักไว้ในห้องเย็น และนำปลาทูนึ่งเพื่อจำหน่าย แต่ทางโรงงานไม่ทราบว่า จะต้องยึดเอาตรงไหนมาเพื่อเป็น ตัวกรอกในช่อง "สินค้าที่สำรวจ" ในแบบ ร.ง. 8

 
 
คำตอบ: 
  ต้องสอบถามทางโรงงานว่าตอนขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานแห่งนี้ ทางโรงงานขอจดเพื่อประกอบกิจการอะไร ให้คำนึงถึงสินค้าหลักที่โรงงานผลิต 
  ด้วยโดยยึดตัวนั้น ซึ่งก็คือการทำปลาทู เพราะห้องเย็นที่จริงแล้วเป็นเพียงที่พักสินค้าเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเอามากรอก 
 
     
Close (X)