34. เคยจดทะเบียนโรงงานทั้งหมด 3 ครั้ง คือโรงงานที่ 1 ปิดกิจการนานแล้ว โรงงานที่ 2 เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า เมื่อผลิตจะต้องส่งให้โรงงานที่ 3 คือ บริษัทลูกเป็นผู้จำหน่าย ในลักษณะนี้ทางโรงงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ และจะกรอกข้อมูลรวม

 
 
34. เคยจดทะเบียนโรงงานทั้งหมด 3 ครั้ง คือโรงงานที่ 1 ปิดกิจการนานแล้ว โรงงานที่ 2 เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า เมื่อผลิตจะต้องส่งให้โรงงานที่ 3 คือ บริษัทลูกเป็นผู้จำหน่าย ในลักษณะนี้ทางโรงงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ และจะกรอกข้อมูลรวมกันหรือไม่
คำตอบ: 
ในโรงงานที่ 1 ปิดกิจการแล้วให้ทำหนังสือแจ้ง กับใบยกเลิกกิจการ ส่วนในโรงงานที่ 2 และโรงงานที่ 3 สามารถกรอกข้อมูลรวมกันได้ แต่ทาง    โรงงานต้องใส่เลขทะเบียนโรงงานของทั้ง 2 โรงมาในแบบ ร.ง. 8 และอธิบายตรงหมายเหตุว่า กรอกข้อมูลรวมกันของบริษัทแม่และบริษัทลูก 
 
     
Close (X)