37. กรณีใดที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ตัวเลขในช่องกำลังการผลิต

 
 
คำตอบ: 
กรณี      1.  ไม่มีเครื่องจักรเนื่องจากโรงงานได้ทำการขายเครื่องจักรไปแล้ว 
            2.  โรงงานไม่มีคนงาน 
            3.  โรงงานหยุดกิจการเป็นเวลาหลายปี 
 
     
Close (X)