38.การกรอกแบบเกี่ยวกับช่องสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน ทำอย่างไร

 
 
คำตอบ: 

ช่องสินค้าคงคลัง ณ ต้นเดือน บวกกับ การผลิตและสินค้ารับมา แล้วลบด้วยการจำหน่าย ผลที่ได้จะเป็นผลลัพธ์ของสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน

 
     
Close (X)