39. ในการทำแบบ ร.ง. 8 ส่ง ประเภทของโรงงานชนิดใดบ้าง ที่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8

 
 
คำตอบ: 

ประเภทของโรงงานที่อยู่ในจำพวก 2 (รง.2) หรือประเภทโรงงานที่อยู่ในจำพวก 3 (รง.4) ตามใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 
     
Close (X)