4. ผู้ประกอบการมี 2 ทะเบียน โรงงานผลิตสินค้าเหมือนกัน และส่ง ร.ง. 8 ให้ใบเดียวกัน เพราะไม่สามารถแยกรายละเอียดของสินค้าได้ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

 
 
คำตอบ: 

ให้ผู้ประกอบการเขียนทะเบียนโรงงานทั้ง 2 โรงงานในแบบ ร.ง. 8 และระบุตรงหมายเหตุว่า ไม่สามารถแยกรายละเอียดสินค้าให้ได้

 
     
Close (X)