40.เพราะเหตุใด โรงงานที่รับจ้างผลิต จึงต้องกรอกแบบ ร.ง.8

 
 
คำตอบ: 
การรับจ้างผลิต ต้องดูด้วยว่าทะเบียนโรงงาน เข้าข่ายในการกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ เพราะถือว่ามีคนงาน เวลามีเครื่องจักรในการดำเนินการ 
 
     
Close (X)