42. กรณีที่โรงงานผลิตพลอยเทียม ไม่สามารถซื้อเป็นกระรัตได้ เนื่องจากเวลารับ Order ลูกค้ามักสั่งตามรูปร่างหน่วยเป็นจำนวนเม็ด ให้กรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 

ให้ใส่ในช่องหมายเหตุว่า ทำพลอยเทียม ไม่สามารถระบุเป็นกระรัตได้ ส่วนช่องอื่น ๆ ให้กรอกตามปกติ

 
     
Close (X)