44.กรณีที่บริษัทรับจ้างตกแต่งภายใน ผลิตสินค้าตกแต่งเอง แต่ไม่สามารถนับจำนวนชิ้นได้ จะต้องส่งแบบหรือไม่ แล้วต้องกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ต้องส่ง ให้กรอกในช่องสินค้าอื่น ๆ แล้วใส่เป็นชิ้นงานและค่าตอบแทนที่ได้รับในเดือนนั้น ๆ
 
     
Close (X)