45.กิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน จำเป็นต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ก่อนอื่นต้องดูทะเบียนของโรงงานก่อนว่าเข้าข่ายหรือไม่ หากเข้าข่ายก็ต้องกรอก เพราะกิจการแบบนี้มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อิฐบล๊อก ซีเมนต์คอนกรีต
 
     
Close (X)