46. ในกรณีที่โรงงานมี 2 ทะเบียน และมีสินค้าคนละตัวกัน จะต้องทำการกรอกแบบอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ต้องทำการกรอกแบบแยกกัน ไม่สามารถที่จะกรอกข้อมูลลงในแบบ ๆ เดียวกันได้
 
     
Close (X)