47. กรณีที่โรงงานมี 2 ทะเบียนแต่ผลิตสินค้าตัวเดียวกัน จะต้องทำการกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
สามารถที่จะกรอกรวมกันได้ แต่ต้องเขียนระบุแยกทะเบียนเป็น 2 ทะเบียน
 
     
Close (X)