48. การกรอกข้อมูลในเรื่องของวัตถุดิบ เป็นการใช้วัตถุดิบในช่วงไหน

 
 
คำตอบ: 
เป็นการนำข้อมูลทางด้านวัตถุดิบคงคลัง ณ สิ้นเดือนของเดือน ๆ นั้นที่ทำการสำรวจ นำมากรอกลงเป็นข้อมูลในเรื่องวัตถุดิบ
 
     
Close (X)