49. ทะเบียนโรงงานดูได้จากที่ใด

 
 
คำตอบ: 
ดูได้จากแบบ ร.ง. 4 หรือใบประกอบกิจการโรงงาน
 
     
Close (X)