5. ผู้ประกอบการผลิตสินค้าหลายชนิด แต่ละชนิดอยู่คนละ ISIC จึงส่งแบบมาไม่ซ้ำกัน กรณีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้ผู้ประกอบการส่งเฉพาะที่เป็นสินค้าหลัก ๆ ถ้าเป็นสินค้าหลักทั้งสอง ISIC ก็ต้องส่งทั้งสอง ISIC
 
     
Close (X)