50.ถ้าโรงงานจดทะเบียนประกอบกิจการแล้วแต่ยังไม่มีการผลิต แล้วได้รับแบบ ร.ง. 8 ทางโรงงานจะต้องทำอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 แต่ลงในช่องหมายเหตุว่ายังไม่ได้ดำเนินการผลิต
 
     
Close (X)