53.ปัญหาเรื่องห้างสรรพสินค้าที่มีการผลิตเบเกอร์รี่ และขายเนื้อหมู ไก่ ด้วย ต้องกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ด้วยหรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ทางห้างต่าง ๆ ที่ผลิตเบเกอร์รี่ หมู เนื้อ ไก่ ไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ถึงแม้ว่าทะเบียนจะเข้าข่ายก็ตาม
 
     
Close (X)