55.บางโรงงานเลิกผลิตแล้ว ทำแค่ซื้อมาขายไปเท่านั้น ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ถ้าทำแค่ซื้อมา-ขายไป ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม่ต้องการเก็บข้อมูล แต่ขอให้ทำหนังสือแจ้งทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่า    ปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว และทำกิจการแค่ซื้อมาขายไป ก็จะไม่ต้องส่งรายงานอีก
 
     
Close (X)