56. การแจ้งยกเลิกทะเบียนโรงงาน แจ้งที่ไหน

 
 
คำตอบ: 
ให้สอบถามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4000 หรือสอบถามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 
     
Close (X)