57. โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ ได้รับแบบ ร.ง.8 แต่วัตถุดิบที่ใช้จริงในโรงงานไม่มีในแบบ ร.ง. 8 จะกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้กรอกในช่องอื่น ๆ และระบุว่าคืออะไร (เฉพาะวัตถุดิบหลัก)
 
     
Close (X)