59. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งเอกสาร ร.ง. 8 ไป บริษัทต่าง ๆ มีการระบุฝ่าย/แผนกหรือไม่ เพราะมีหลายบริษัทไม่สามารถหาแบบ ร.ง. 8 พบ

 
 
คำตอบ: 
ส่งถึงผู้จัดการบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะส่งต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 
     
Close (X)