61.ในกรณีที่แบบสอบถามมีการระบุประเภทวัตถุดิบแบบเฉพาะเจาะจง ( เช่น ดีเซลหมุนช้า, ดีเซลหมุนเร็ว) แต่โรงงานไม่สามารถระบุได้ เพราะใน เอกสารเขียนไว้เป็นกลาง ๆ (เช่น ดีเซล) จะให้กรอกแบบอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้กรอกดีเซล (เฉย ๆ) ในช่องอื่น ๆ แล้วให้ข้อมูลตัวเลขตามปกติ
 
     
Close (X)