63.การเช่าโรงงานเพื่อประกอบกิจการเหมือนเจ้าของเดิม ต้องกรอกหรือไม่อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ผู้ประกอบการรายใหม่มีหน้าที่กรอกเบบ ร.ง. 8 แทนเจ้าของเดิม
 
     
Close (X)