66. โรงงานทำเพชรและพลอย มีข้อมูลการจำหน่ายและวัตถุดิบร่วมกัน ไม่สามารถแยกได้ จะกรอกแบบ ร.ง. 8 อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้กรอกตัวเลขปกติ และใส่หมายเหตุว่าไม่สามารถแยกข้อมูลของเพชรและพลอยออกจากกันได้
 
     
Close (X)