67.โรงงานจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี เมื่อขอข้อมูลย้อนหลังของปีที่แล้ว จึงไม่สามารถตอบได้

 
 
คำตอบ: 
ให้สำนักงานบัญชีช่วยกรอกแบบ ร.ง. 8 ให้
 
     
Close (X)